Zonnepanelen subsidies 2019

Overzicht subsidies voor zonnepanelen in 2019  Zonnepanelen subsidies 2019 Om huizen zo energiezuinig mogelijk te maken en onafhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen, zijn zonnepanelen een uitstekend alternatief. Met zonnepanelen kunt u volledig milieuvriendelijk uw energie opwekken en gebruiken. Eventueel teveel geproduceerde energie kan teruggeleverd worden aan het energienet. U bent dan […]
Overzicht subsidies voor zonnepanelen in 2019 

Zonnepanelen subsidies 2019

Om huizen zo energiezuinig mogelijk te maken en onafhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen, zijn zonnepanelen een uitstekend alternatief. Met zonnepanelen kunt u volledig milieuvriendelijk uw energie opwekken en gebruiken. Eventueel teveel geproduceerde energie kan teruggeleverd worden aan het energienet. U bent dan niet alleen milieuvriendelijk bezig, maar u kunt ook veel geld besparen op uw energiefactuur. Ook de Vlaamse overheid ziet graag dat u overstapt op zonnepanelen, vandaar dat er enkele jaren geleden al volop subsidies voor zonnepanelen zijn ingevoerd. De populariteit van zonnepanelen is de afgelopen jaren dan ook flink toegenomen en de prijzen flink gedaald. Hierdoor is het voor particulieren gemakkelijker geworden om te investeren in zonnepanelen. Dit heeft wel tot gevolg gehad dat de Vlaamse overheid enkele subsidies flink heeft ingeperkt of afgeschaft. Wilt u komend jaar investeren in zonnepanelen en toch nog gebruik maken van de zonnepanelen subsidies 2019, dan zijn er nog wel enkele mogelijkheden. Enkele van de belangrijkste subsidies zonnepanelen:

E-peil premie

Het E-peil staat voor energieprestatiepeil. Het E-peil is een bepaald energiepeil dat door de Vlaamse overheid is vastgesteld. Wanneer een woning dit peil heeft bereikt heeft men recht op een premie. Daar bovenop kan een extra premie worden bekomen voor elk punt onder het vastgestelde peil. Een E-peil premie geldt enkel voor nieuwbouwwoningen, maar is inmiddels afgeschaft. Als u uw woning in 2019 oplevert, dan kunt u toch nog recht hebben op een E-peil premie. De voorwaarde hiervoor is dat uw bouwaanvraag is ingediend voor 31 december 2016. Voor nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag na deze datum is ingediend geldt er geen E-peil premie meer.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor de aanvraag van een E-peil premie is dat uw nieuwbouwwoning is gevestigd in het Vlaams gewest en dat de bouwaanvraag voor 31 december 2016 is ingediend. De premie moet aangevraagd worden bij uw netbeheerder. Ook is het belangrijk dat de aanvraag van de premie uiterlijk 12 maanden na het uitreiken van het energieprestatiecertificaat van uw woning ligt. De uitreiking van het energieprestatiecertificaat mag wel plaatsvinden na 31 december 2016, dus ook als u pas in 2019 uw energieprestatiecertificaat ontvangt. De premie mag ook maar eenmaal per woning aangevraagd worden.

Bedrag
Het premiebedrag is afhankelijk van de hoogte van het E-peil van uw woning in het jaar waarop u recht heeft op de premie. In het laatste jaar van de premie, in 2016 staat het E-peil op de waarde E20. Als uw woning dus een energieprestatiepeil bereikt van maximaal 20 punten, dan heeft u recht op een premie van € 1.800,-. Blijkt dat het energieprestatiepeil lager is dan 20 punten, dan heeft u voor elk lagere punt recht op € 50,- extra premie. Stel dat uw energieprestatiepeil 10 is, dan heeft u recht op 10 x € 50,- = € 500,- extra premie. Let goed op wanneer in welk jaar uw bouwaanvraag is ingediend, omdat elk jaar een ander E-peil is vastgesteld. Met de huidige generatie zonnepanelen kunt u uw energieprestatiepeil flink verlagen en daardoor ook behoorlijk onder het geldende E-peil uitkomen.

Verlaagd BTW tarief

Waar u in 2019 nog wel recht op zou kunnen hebben is het verlaagde BTW tarief. Dit geldt enkel als uw woning 10 jaar of ouder is. Een gemiddeld zonnepaneelinstallatie is 4000Wp en bedraagt in prijs ongeveer € 6.600,- als u het gebruikelijke BTW tarief betaald. Als uw woning ouder is dan 10 jaar en daardoor in aanmerking komt voor het verlaagde tarief, kunt u hierop flinke korting verkrijgen.

Voorwaarden
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW tarief is dat het enkel om een privéwoning gaat en dat uw zonnepanelen door een erkende installateur worden geplaatst. De installateur dient dan ook een attest af te geven met bewijs dat uw woning ouder dan 10 jaar is.

Bedrag
Het gebruikelijke BTW tarief is 21%. Het verlaagde BTW tarief is 6%. Als u dus aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u 15% korting op de door uw aangeschafte zonnepanelen.

Energielening

De energielening is een speciale lening die bij de bank of de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd en gebruikt kan worden om in zonnepanelen te investeren. 2018 is het laatste jaar dat de energielening nog kan worden aangevraagd. Wel is het zo dat als u tot de prioritaire doelgroep behoort, u in 2019 nog wel een energielening kunt aanvragen. De energielening kan ook worden aangevraagd voor andere energiezuinige maatregelen, zoals isolatie, een warmtepomp of een zonneboiler.

Voorwaarden
Voor de algemene doelgroep geldt de energielening in 2019 niet meer. Nog wel voor de prioritaire doelgroep. Dit is de doelgroep met een jaarlijks inkomen tot 18.363,39, in de schuldhulpverlening zitten of recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor de algemene doelgroep geldt dat de lening in acht jaar terugbetaald moet worden en voor de prioritaire doelgroep tien jaar. Het maximaal te lenen bedrag is € 15.000,-

Rentepercentage energielening
Het rentepercentage op de energielening is voor de algemene doelgroep 2%. Degenen die vallen onder de prioritaire doelgroep maken gebruik van een rentepercentage van 0%.

Groenestroomcertificaten

Met groenestroomcertificaten is het mogelijk om voor een bepaalde geproduceerde hoeveelheid kW stroom één certificaat uitgereikt te krijgen. Voor dit certificaat kunt u een vaste vergoeding krijgen gedurende een periode van 20 jaar. Zonnepanelensystemen met een maximaal vermogen van 10 kW ontvangen vanaf 2015 geen groenestroomcertificaten meer. Wel geldt dit nog voor systemen die een vermogen van 10 kW of meer hebben.

Voorwaarden
Een voorwaarde om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat nadat de zonnepanelen geïnstalleerd zijn, maar nog voordat u ze gaat opstarten, er een zogenaamde AREI-keuring moet plaatsvinden. Dit is een veiligheidskeuring, waarbij bepaald wordt of het veilig genoeg is om de zonnepanelen op te starten. Wanneer u zonnepanelen op uw dak laat plaatsen, dan heeft u alleen recht op groenestroomcertificaten als uw dak of zoldervloer ook geïsoleerd is volgens de door de overheid bepaalde normen. Installaties vanaf 10 kW hebben ook een productiemeter nodig, zodat uw productie bepaald kan worden en ook het aantal groenestroomcertificaten.

Bedrag
Per 1000 opgewekte kWh ontvangt u een groenestroomcertificaat, maar enkel nog voor systemen met een vermogen van 10 kW of hoger. Het bedrag dat voor een certificaat wordt uitbetaald staat vanaf 2018 op € 93,-. Er is een kans dat dit bedrag per 2019 nog gaat wijzigen.

Belastingvermindering

De belastingvermindering valt tegenwoordig niet meer onder de zonnepanelen subsidies 2019. Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren had de overheid een belastingvermindering ingevoerd van maximaal € 3.680,-. Daarbij was het ook nog eens mogelijk om een extra gemeentelijke belastingvermindering te ontvangen tot € 1.000,-. Omdat de prijzen van zonnepanelen dusdanig zijn gezakt, ziet de overheid de aanschaf van zonnepanelen als dusdanig rendabel, dat de belastingvermindering per 1 januari 2012 is stopgezet.

De groene lening

Een andere financieringsoptie voor zonnepanelen, de groene lening werd ook op 1 januari 2012 stopgezet en hier kunt u dus ook geen gebruik meer van maken. De groene lening kon verkregen worden bij een bank en kon ook gelden voor een bestaande hypothecaire lening. Het was mogelijk om met een groene lening een korting van 1,5% op de rentevoet te krijgen. Dit kon een belastingverlaging opleveren op betaalde interesten van 40%. Het maximale te lenen bedrag voor een groene lening bedroeg € 15.000,-. Ook hier geldt dat het investeren in zonnepanelen voor particulieren nu dusdanig rendabel is dat de groene lening niet meer nodig is. Als alternatief zou u eventueel nog in aanmerking kunnen komen voor de energielening, waarbij u ook tegen een goedkoop rentetarief kunt lenen.

Ontdek

Vraag je offerte voor zonnepanelen

[cr_custom_registration]